W naszej ofercie znajdują się:

♦  ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Zielona Karta,
    Assistance, Auto szyby, od utraty zniżek, ochrona prawna)

♦  ubezpieczenia domów i mieszkań:

   - od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży
   - NNW w życiu prywatnym
   - OC w życiu prywatnym

♦  ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne

♦  ubezpieczenia na życie: grupowe, pracownicze i indywidualne

♦  ubezpieczenia flotowe

♦  ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorców:

   - majątkowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od
     kradzieży
   - OC działalności
   - gwarancje ubezpieczeniowe: wadium, należytego wykonania
     kontraktu, usunięcia wad i usterek

♦  ubezpieczenia turystyczne

♦  programy oszczędnościowo-inwestycyjne


Nasi partnerzy:

♦  MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.          MTU - MultiProtect Ryki
♦  PZU S.A.          PZU - Ryki ubezpieczenia
♦  Proama          Proama - Ryki
♦  UNIQA T.U. S.A.          UNIQA - Ryki
♦  Generali T.U. S.A.          Generali - ubezpieczenia Ryki
♦  HDI Asekuracja T.U. S.A.          HDI Asekuracja - Ryki ubezpieczenia
♦  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.          Gothaer - Ryki
♦  InterRisk T.U. S.A.          InterRisk - MultiProtect
♦  Compensa T.U. S.A.          Compensa - Ryki ubezpieczenia
♦  AXA Direct          AXA Direct - Ryki ubezpieczenia
♦  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.          Ergo Hestia - Ryki ubezpieczenia
♦  Link4          Link4 - Ryki ubezpieczenia